„Jednalo se o obnovu chodníku před hřbitovem a jeho prodloužení, nový chodník uvnitř hřbitova, novou odstavnou plochu pro auta a výsadbu zeleně před hřbitovem podél silnice,“ vyjmenovala starostka Kyselovic Magda Říkovská.

Dále byly znovu vystaveny zděné sloupky obou bran i plotu a zřízeno nové veřejné osvětlení. Už v roce 2009 byl zrekonstruován také plot v západní části hřbitova.

„Loňské úpravy hřbitova spočívaly v opravě dlažby před obřadní síní a opravě přístupového chodníku v délce asi sto metrů,“ upřesnila Říkovská.

Dodala, že vysázen byl také živý plot nebo založen nový trávník.

„Živý plot bude sloužit k odclonění hřbitova od okolních polí. Zvolen byl domácí druh listnatého keře ptačí zob, pouze u odstavné plochy je vysázen jehličnatý tis, který má chránit návštěvníky hřbitova v zimním období před dálkovými reflektory automobilů, přijíždějících od Vlkoše,“ objasnila starostka.

Součástí úpravy jsou i čtyři nové lavičky. Dvě jsou umístěny u kříže a zbylé u obřadní síně.

Celkové náklady druhé etapy obnovy hřbitova činily bezmála osm set tisíc. Obci se podařilo získat dotaci ve výši skoro šest set tisíc, asi sto sedmdesát tisíc ale musí uhradit ze svého.