Po necelém roce výstavby, na níž z velké části přispělo Ministerstvo zemědělství, byl zprovozněn nový vodovod v délce přes čtyři kilometry.

„Peníze šly do Kurovic z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Celkem jsme se podíleli téměř dvanácti miliony. Jsem rád, že jsme pomohli vyřešit letitý problém s kvalitní pitnou vodou,“ podotkl náměstek Ministra zemědělství Tomáš Šimčík.

Obec přitom nikdy netrápil ani tak nedostatek vody, jako spíš její kontaminace. Podzemní voda je totiž jen pár metrů pod povrchem.

„Půda v okolí je dlouhé roky využívána k zemědělské výrobě a v důsledku toho je podzemní voda kontaminována. Každý dům ve vsi má svou studnu, ale voda v nich přestala vyhovovat hygienickým normám,“ vysvětlila starostka Lenka Koutná.