"V prvním ročníku se žáci učí veškeré ruční práce v lese, jako je sběr osiva, práce v dílně se dřevem i kovem, sázení stromků, úklid klestu nebo práce s ruční pilou a sekerou. Ve druhém ročníku se pomalu seznamují s technologiemi lesního provozu. Učí se pracovat s motorovou pilou a zároveň se připravují na řidičský průkaz skupiny T – traktor," popsal část učebních plánů učitel odborného výcviku Stanislav Černoch.

Cvičí i na trenažerech

Základem práce s motorovou pilou je pro žáky vytvoření bezpečnostních návyků a cvik. Ten žáci získávají na speciálních trenažerech, které imitují podmínky v lese.

"Nejprve se žáci naučí spojování řezu tak, že z ležícího kmene odřezávají souměrná kolečka řezem z vrchní i spodní strany. Jakmile si zvyknou na provoz motorové pily a naučí se provádět rovný řez, pokračujeme s výukou prvního zářezu nebo také směrového záseku u kmene, který určuje směr pádu káceného stromu. Nakonec přistoupíme k výuce odvětvování ležícího kmene,“ dodal Stanislav Černoch s tím, že nemalý důraz učitelé kladou na výuku bezpečnosti při práci.

V posledním ročníku se žáci seznamují s prací s velkými stroji nebo se specifickými podmínkami při těžbě, jako je kácení nakloněných stromů nebo práce ve složitém terénu. Absolventi oboru najdou své uplatnění jako dřevorubci, řidiči a operátoři lesních strojů či pracovníci v pěstební a výchovné lesní činnosti.