Hudebníci pod vedením dirigenta Petra Vronského během dvouhodinového vystoupení zahráli skladby z cyklu Antonína Dvořáka Slovanké tance, ale i dalších velikánů klasické hudby a plný sál jejich vystoupení odměnil potleskem ve stoje.