„Konkrétně jerlínem japonským v počtu dvaceti sedmi kusů. Výsadba bude provedena ještě teď na podzim," informoval Martin Posolda z radničního odboru služeb. Podle něj byly stávající okrasné třešně roubované na podnož původní odrůdy.

„Kmen je schopen dožít se i vyššího věku a po pokácení může budit dojem naprosto zdravého stromu, naroubované koruny mají ale životnost kratší, jsou napadeny houbami prosychají a padají," vysvětlil.

Do konce roku se změn dočkají i některé další ulice: pokračovat se bude na Slovanském náměstí kácením dvou lip, v Koperníkově ulici budou odstraněny všechny javory a některé lípy a nahrazeny výsadbou celého úseku javorů včetně dosadby chybějících lip. V Tovačovského ulici se budou kácet hlohy a nahrazovat jerlínem japonským a u hřiště v Braunerově ulici pak budou dva akáty nahrazeny šesticí javorů.