„Úkolem zařízení je rozvíjet kosmické technologie ve spolupráci s místními firmami, které se již výzkumu kosmických technologií věnují, a začlenit do vývoje budoucí studenty v kampusu ve studijním oboru Elektronické počítače, docenty, profesory a další specialisty z Česka a Slovenska,“ uvedl pro Deník Kratochvíl.

Už od prvních dnů studia budou podle něj studenti seznamováni s problematikou specialit kosmických technologií a také mnohé ročníkové a bakalářské práce studentů, kteří budou mít zájem, budou orientovány na řešení problémů z této oblasti.

„Naše vysoká škola má zájem, aby co nejlépe využila potenciálu absolventů výborných středních škol z regionu, které produkují kvalitní techniky, kteří budou schopni postupně budovat tradice kosmického výzkumu v Kroměříži na nadnárodní úrovni. I proto bude vysoká škola věnovat významnou pozornost rozvoji jazykových kompetencí tohoto studijního oboru,“ poznamenal rektor EPI.

Ředitelem ústavu bude jmenován Marek Šimčák, jinak ředitel firmy Czech Space Research Centre a akademický pracovník EPI, zástupcem ředitelem pak profesor Jaromír Brzobohatý.

„Právě pan profesor Brzobohatý zabezpečí spolupráci Výzkumného ústavu s dalšími akademickými pracovišti jako je například Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno,“ dodal Kratochvíl.

Letos už institut v Kroměříži pořádal mezinárodní studentskou konferenci na téma Příležitost mladé generace v oblasti vědy, výzkumu a inovací, v příštím roce plánuje zorganizovat první mezinárodní studentskou i vědeckou konferenci věnovanou problematice kosmických technologií a výchově specialistů pro tuto oblast.