„Úředníci radničního odboru služeb na základě vlastního kontrolního šetření či na základě podnětu občanů kontaktovali rodinné příslušníky či známé těchto zemřelých a díky tomu se již podařilo několik takto vyhrazených míst uvolnit,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Podle Evy Fojtové z odboru služeb byla uvolněna dvě parkovací místa v ulici Denkova a po jednom v ulicích Čs. armády, Albertova a Svatopluka Čecha.

„Máme poznatky o dalších pěti místech, která měli údajně vyhrazené občané, kteří již zemřeli. Ve třech případech se nám podařilo oslovit pozůstalé, kteří slíbili odstranění dopravních značek i značení z komunikace,“ dodala Fojtová s tím, že odbor služeb každoročně oprávnění pro vyhrazené místo pro invalidy kontroluje.

V Kroměříži je nyní 188 parkovacích míst bezplatně vyhrazených pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P u rodinných domů a na sídlištích. Dalších 102 míst je vyhrazeno pro občany, kteří platí roční poplatek za pronájem místa 20 tisíc korun a správní poplatek 1000 korun.

Psí park je vítězným projektem prvního ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž.
Lidé mohou znovu navrhovat projekty na zlepšení života v Kroměříži

„Povolení o vyhrazeném trvalém parkovacím místě vydává odbor občansko-správní agend, oddělení dopravy, po dobu platnosti ZTP nebo ZTP/P průkazu, nejdéle však na pět let, u placených míst je platnost na jeden rok,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Žadatel po vydání rozhodnutí hradí zřízení dopravního značení u odborné firmy na své náklady, značka je tak jeho majetek.

„Pokud žadatel zemře, v ideálním případě by pozůstalí měli nahlásit jeho úmrtí na odbor služeb městského úřadu, telefonicky na číslo 573 321 161 nebo e-mailem na adresu jana.skacelova@mestokm.cz. Poté by měli uvést vyhrazené parkovací místo do původního stavu, tj. demontovat svislé dopravní zařízení a odstranit vodorovné dopravní značení z komunikace,“ doplnila Fojtová.