„Svolala je s cílem informovat o připravovaných změnách v oblasti veřejné správy a snahou seznámit se s aktuálními problémy, kterým města a obce čelí," informoval mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Mimo kroměřížského starosty Jaroslava Němce (ANO) se setkání zúčastnil také místostarosta Radek Vondráček (ANO, který je zároveň místopředsedou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Setkání podle učáastníků ukázalo, že starostové především malých obcí toho na bedrech nesou hodně a je pro ně důležitá výměna názorů.

„Rozhodla jsem se, že objedu všechny kraje, abych měla zpětnou vazbu. Komunální problémy znám velmi dobře a vždy mi šlo o to, aby byl na úřadě zajištěn co největší komfort pro občany," tvrdí Jana Vildumetzová, která sama působila dříve jako starostka Horního Slavkova.

Od svých následovníků ale musela v pondělí vyslechnout nejednu kritiku na současnou legislativní podporu samosprávy a státní správy.

„Zejména pro starosty malých obcí představují změny posledních let spíše problémy a neefektivní zátěž, ať už se jedná o komplikace s centrálními registry, problematikou svobodného přístupu k informacím, fungování elektronických služeb nebo legislativní překážky v případě tak banální činnosti, jako jsou gratulace jubilantům," shnrul za ně mluvčí radnice.

Náměstkyně proto starosty informovala o připravovaných legislativních změnách týkající se zejména zákona o obcích, volbách nebo třeba registraci smluv.