„To vše je důkazem, že se s nemocnicí v Kroměříži i do budoucna počítá,“ říká šéf nemocnice Petr Liškář, který přebral otěže Kroměřížské nemocnice, a.s. teprve v únoru letošního roku po předcházející ředitelce Lence Mergenthalové.

Jak hodnotíte své první měsíce ve funkci?

Pozice ředitele Kroměřížské nemocnice není moje první manažerská zkušenost. Vždycky je důležité vytvořit si dobrý tým spolupracovníků, což se mi v Kroměříži postupně daří. Jsem rád, že se mi podařilo do diskuse o směřování nemocnice vtáhnout i primáře, je to pro mě důležitá zpětná vazba zevnitř zdravotnického zařízení.

Jak moc se liší od sebe Kroměřížská nemocnice, a.s. a KNTB ve Zlíně?

Odlišností je samozřejmě celá řada. Je to dáno už tím, že ve zlínské nemocnici je soustředěna centrová péče pro celý Zlínský kraj. Navíc je zlínská nemocnice asi třikrát větší, než nemocnice v Kroměříži, a pokrývá širší spektrum zdravotnické péče. Principy řízení všech zdravotnických zařízení jsou ale velmi podobné.

Jak se Vám podařilo zkrotit emoce zaměstnanců? Cítíte z jejich strany podporu přes počáteční problémy „soužití“? Nebo Vám hází klacky pod nohy?

Emoce, které byly na počátku, se dají pochopit. Každá změna přináší určitou nejistotu. Věřím, že se mi podařilo rozptýlit obavy z toho, že přicházím nemocnici rušit nebo likvidovat. V polovině května jsme slavnostně otevírali novou přístavbu magnetické rezonance, chystáme další investice například do rekonstrukce ambulancí ORL a zásadní modernizaci operačních sálů. To vše je důkazem, že se s nemocnicí v Kroměříži i do budoucna počítá.

Které oddělení nemocnice – řekněme třeba výsledky, které podává či zkušenostmi – překvapilo nejvíc?

Většina oddělení má dobré výsledky. Osobně už jsem jako pacient poznal ortopedické oddělení, kde jsem se podrobil operaci kolene, a byl jsem velmi spokojen. V Kroměříži se dělá dobrá medicína s erudovaným personálem

Kde cítíte po prvních měsících největší mezery? Z hlediska managementu i po stránce vybavení a schopností zaměstnanců.

V personální oblasti bychom potřebovali zintenzivnit nábor zaměstnanců na některé zdravotnické pozice. Vím, že nedostatek personálu trápí zdravotnická zařízení napříč celou republikou, a o to je složitější některé pozice adekvátně obsadit. V současné době nám chybí zejména lékaři interny. Po stránce technického vybavení je na tom naše nemocnice slušně.

Jaké další kroky podniknete v následujících měsících?

Soustředíme se na modernizaci operační sálů a rekonstrukci ambulancí otolaryngologie, což jsou dvě velké investiční akce, které nás v příštích dvou až třech letech čekají. Věřím, že naši pacienti nám důvěřují, ale jejich důvěru chceme neustále posilovat. Například i tím, že se zaměříme na zlepšování prostředí v ambulantních i lůžkových částech našich oddělení, a zpříjemnit chceme i areál nemocnice novým mobiliářem i budováním přehlednějšího orientačního systému.

Jak vnímáte postoje vůči nemocnici a jejímu směřování ze strany Kroměřížanů?

Myslím, že většina zdejších lidí vnímá nemocnici a její fungování kladně. Důvěru našich pacientů se snažíme upevňovat a jsem přesvědčený, že se nám to daří. Co mě ale zaráží, je fakt, že se čas od času objeví hodnocení některých lidí, kteří fungování nemocnice hodnotí zcela zkratkovitě, tendenčně, bez informací a bez pohledu zevnitř provozu. Jsou to pravidelně jedni a ti samí lidé. Mám na mysli například některé privátní lékaře, kteří hlásají, že chtějí zachránit nemocnici v Kroměříži, přitom ani sami své pacienty na její pracoviště neodesílají. To nám určitě k udržení nemocnice nepomáhá. Otázkou tedy zůstává, o co těmto lidem ve skutečnosti jde.