„Peníze zůstaly v rozpočtu i poté, co jsme už vyplatili ve dvou výzvách více než 2,6 milionu korun,“ upozornil kroměřížský starosta Jaroslav Němec. Město pro dotační programy vyčlenilo na letošní rok celkem tři miliony korun, příští rok ale čekají dotační programy drobné změny. Zastupitelstvo schválilo třeba dotaci 65 tisíc korun pro Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž na akci Týden sluchově postižených.
Radní tak už dřív schválili dotace do výše 50 tisíc a to celkem za téměř 230 tisíc korun.

„Peníze putují na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit, výchovy a celoživotního vzdělávání a aktivit v oblasti sociální a zdravotní,“ vyjmenovala Jaroslava Krejčiříková z kanceláře úřadu. Dotace na akce může činit maximálně 70 procent celkových výdajů žadatele.

„Pouze v případě poskytnutí dotace do deseti tisíc může být příspěvek až na sto procent celkových výdajů. Žadatelem může být fyzická osoba, podnikatel i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí,“ připomněl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Žádat mohou i střední školy a příspěvkové organizace zřízené městem, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků Kroměříže. O žádostech do padesáti tisíc korun rozhodují radní, žádosti vyšší pak posuzuje zastupitelstvo města. (hed)