Hlavní stavební objekty jsou čtyři - hromadná garáž, zázemí, informační centrum a veřejné prostranství na nároží, které bude sjednocovat objekty hromadné garáže a bytového domu. Do garáže se bude vjíždět z Velehradské ulice.

Garáž bude mít dvě podlaží, částečně bude zapuštěná pod terén. Zázemí bude jednopodlažní, stejně tak informační centrum, které bude u vstupu do hromadné garáže.

Součástí informačního centra bude kavárna a místo pro parkování jízdních kol, kterých se do něj vejde 35. Stavba parkovacího domu by měla být dokončena nejpozději v létě roku 2022.