„Na restaurování obou objektů jsme už vyhlásili veřejné zakázky. Oba sloupy jsou významnými dominantami, které přitahují pozornost Kroměřížanů i návštěvníků města. Záleží nám tedy na tom, aby byly v dobrém stavu,“ řekl kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Předmětem veřejné zakázky na opravu sloupu nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí je restaurování kamenných a kovových prvků, a to včetně obnovy zlacení. Práce by měly být hotové do konce listopadu, předpokládaná cena činí osm milionů korun. Sloup nejsvětější Trojice je zapsán na seznam českých kulturních památek, veškeré práce tedy budou konzultovány s kroměřížským pracovištěm Národního památkového ústavu.

Mariánský sloup na Velkém náměstí projde další etapou restaurování. Už loni byla restaurována a nově pozlacena socha Panny Marie na jeho vrcholu, ve druhé etapě dojde na restaurování soch světců a celkové architektury památky. Předpokládaná cena je 1,25 milionu korun.

„Zdařilá oprava sochy Panny Marie s Ježíškem na Mariánském sloupu uspěla v soutěži Památka roku 2020,“ připomněla kroměřížská místostarostka Daniela Hebnarová.