Autoři myšlenky čerpali inspiraci i v Brně, kde podobný projekt vzniká v prostorách bývalé káznice na ulici Bratislavká v místní čtvrti Cejl. Pověřeným zastupitelem se pro koordinování projektu v Kroměříži stal lidovec Pavel Motyčka, spolu s dalšími asi patnácti lidmi z několika sdružení tak tvoří základní tým.

Jedním z impulsů tvůrčího týmu, proč bojovat za to, aby město zůstalo majitelem domu, byla také obava, aby budova na Hanáckém náměstí nešla k zemi, jako ta u prodejny Lidl, kterou město prodalo už dříve soukromému investorovi PMS reality.

„Chtěli jsme aby tady ta budova zůstala, jako odkaz vojenství. Také je to opravdu reprezentativní stavba, takže po výzvě radnice začali zájemci předkládat projekty," vysvětlil zastupitel Pavel Motyčka.

Zastupitelstvo si podle něj vyžádalo do konce ledna o vypracování studii proveditelnosti a udržitelnosti, následně pak projektu buď dá nebo nedá pomyslnou zelenou.

„Nyní jsme ve fázi, kdy máme jasné zadání toho, co chceme aby tam vzniklo. S postupem času jsme došli k tomu, že to budeme nazývat ne komunitní, ale kreativní centrum," podotkl Motyčka. Záměr totiž směřuje k tomu, že sem lidé nejpřijdou jen pasivně konzumovat, ale tvořit, zkoušet, a něco se naučit.

Kreativní centrum by v ideálním případě mělo zastřešit aktivity jednotlivých sdružení. V domě by tak měl své provozy například divadelní spolek, Mateřské centrum Klubíčko, občanská sdružení Barbořice a Kola pro Afriku, Sociální kavárna, Vědecko – technický park, Muzeum Kroměřížska anebo galerie Get Art!.

Sdružení Barbořice by chtělo část prostor využít například pro charitativní obchůdek. „Byly by tam k dostání použité věci, které lidé organizaci darují, ty se pak znovu prodávají a výtěžek by byl použit pro naše ekologické aktivity," vysvětlila za sdruženíVeronika Habrová.

Uvažuje se podle ní také o eko-poradně a pořádání výchovně-vzdělávacích aktivit nejenom pro děti.

„Rádi bychom vybudovali i prostory pro místní pěstitele, kde by mohli zpracovávat své suroviny například džemy, mošty, mýdla, svíčky. Ne každý si totiž může takové vybavení domů pořídit," dodala Veronika Habrová.

Muzeum Kroměřížska by rádo v prostorách umístilo expozici o kroměřížských osobnostech. „Zatím máme jen první návrhy, jak výstavy udělat interaktivní. Vycházím ale z toho, že už několik let děláme v muzeu pro děti interaktivní programy, takže zkušenosti už máme a dále bychom je ještě rozvinuli," míní ředitel muzea Jiří Stránský.

Sdružení Get Art! by zase chtělo navázat na aktivity, které už se letos v létě v budově uskutečnily, tedy výstavu moderního umění a soch.

„V plánu máme pořádat osm až deset výstav současného umění a mladé tvorby. Součástí by byly také workshopy a dílny pro veřejnost, diskuze, přednášky a programy pro děti," popsal za sdružení Aleš Vrtal.

V budově by také mohly být takzvaně volné kanceláře, které by si mohl za rozumný peníz v případě potřeby kdokoli pronajmout. Nemělo by chybět také nízkonákladové ubytování pro mladé v podobě hostelu.

Jednou z dalších představ je také nabídnutí koupi neomezeného vstupného pro kroměřížkou rodinu, které by centrum mohla následně využívat. Financování celého projektu by mělo být vícezdrojové.

„Chceme na některé aktivity využít granty, zajistit participaci velkých místních firem a mecenášů a nakonec i investory," vyjmenoval zastupitel Pavel Motyčka.

Cílem podle něj je, aby centrum bylo segmentované, ale zároveň fungovalo jako celek. Časový výhled projektu podle něj představuje plán na pět až dvanáct let a postupnou realizaci. (pku)