„Darování krve je pro zdravého člověka tím nejmenším, ale zato nejvzácnějším darem,“ poznamenala za pořadatele Hana Komínková. Dodala, že stříbrná medaile za dvacet odběrů nově náleží 56 dárcům, zlatá medaile za čtyřicet odběrů patří 43 dárcům, Zlatým křížem 3. třídy za 80 odběrů bylo oceněno osmnáct dárců a konečně pětice dárců s úctyhodným počtem 120 odběrů byla oceněna Zlatým křížem 2. třídy.

„Nesmíme ale zapomenout ani na 67 dárců s počtem deset odběrů, kteří jsou oceňování bronzovou medailí přímo na transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a na 79 prvodárců, jimž náleží odznak krůpěj krve,“ dodala zástupkyně pořádajícího kroměřížského spolku ČČK.

Poděkovala také všem dárcům krve za jejich obětavost, kterou druhým pomáhají navrátit zdraví a někdy i život. „Poděkování patří také všem hostům a organizátorům. Slavnostní oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže a poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové,“ uzavřela Hana Komínková. (red)