Celkem bylo na slavnostním setkání oceněno 140 dárců, kteří nenahraditelnou životodárnou tekutinu dávají bez nároku na odměnu. Ti převzali Stříbrné (za 20 odběrů) a Zlaté (za 40 odběrů) medaile Prof. MUDr. Jana Janského.

Uděleny byly rovněž Zlaté kříže Českého červeného kříže 3., 2. a 1. třídy za 80, 120 a 160 doposud uskutečněných odběrů. Oceněni byli také dárci se stovkou odběrů.

„Dárci žijící v Kroměříži a jejích místních částech pak kromě oficiálních ocenění dostali také dárek od města Kroměříže,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Řidiči sypačů předvedli své umění na Cestářském rodeu v Kroměříži; říjen 2023
Řidiči sypačů předvedli své umění na Cestářském rodeu v Kroměříži

„Ráda bych vyjádřila svůj dík všem, kteří mají tak široké srdce, že opakovaně darováním krve pomáhají. Samozřejmě nezapomínáme ani na ty, kteří doposud nemají tak velký počet odběrů, nebo na ty, kteří krev darovali poprvé. Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za desetkrát darovanou krev přebírají dárci přímo na transfúzním oddělení, stejně jako odznak ve tvaru krůpěje krve určený prvodárcům,“ upřesnila ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Kroměříž Alice Juračková.

Knihovna Kroměřížska.
Havárie vodovodu zavřela do pátku knihovnu v Kroměříži

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství i samotných dárců.

Dárcům krve a krevní plazmy je věnován celý letošní rok v Kroměřížské nemocnici, kde připravili projekt s názvem O kapku lepší rok. Jeho podstatou je poděkování velmi silné dárcovské základně, která pacienty nemocnice vždy podržela. Zároveň má celá kampaň za cíl ukázat, jak potřební dárci krve a plazmy jsou a že jsou na transfúzním oddělení velmi vítáni.