„Kromě osazování míst po vykácených stromech, jako tomu bylo například v Moravské ulici nebo v okolí Základní školy Slovan, se snažíme nově osazovat plochy doposud bez zeleně, třeba na sídlištích, ve vnitroblocích, kde lidé tráví volných čas, v místech určených pro relaxaci nebo v okrajových a místních částech města,“ řekl místostarosta Karel Holík.

Skladba nově vysazovaných dřevin je rozmanitá, jde převážně o druhy zvládající méně srážek, což je v posledních letech častý jev.

„K osvědčeným druhům patří jerlín, svitel, okrasné druhy třešní, platan, pavlovnie, líska turecká, kaštanovník, jinan, lípa převážně v druhu velkolistá a stejně tak javor prospívá nejlépe v druhu babyka a jeho rozličných kultivarech,“ upřesnil Martin Posolda, který má na starost městskou zeleň.

Silničáři v prosinci dokončili rekonstrukci 600 metrů dlouhého úseku silnice z Bystřice pod Hostýnem směrem na Bílavsko.
Silničáři plánují opravu dalšího úseku silnice z Bystřice směrem na Bílavsko

V jarním období roku 2023 byly vysazeny stromy v Moravské ulici poté, co se vykácely dožívající akáty. Své místo tu našlo 16 okrasných třešní a osm javorů babyka. K nahrazení vykácených stromů došlo rovněž u Základní školy Slovan.

„Místo sedmi smrků, které hrozily poškozením budovy školy a bylo třeba je pokácet, zasadili žáci školy se svými učitelkami šest třešní a šest hrušní v okrasných formách. Na podzim navíc přidali žáci ke stromům i cibule narcisů, které v jarním období zkrášlí okolí školy,“ prozradila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Celkem 50 dubů pak našlo nové místo ve Vážanech za cihelnou, dalších pět desítek dubů bylo zasazeno v prostorách biocentra Hráza a osm stromů – okrasné třešně, jerlíny a platan – nově rostou v Purkyňově ulici. Jednotlivé stromy pak doplnily stávající výsadby i na jiných místech ve městě.

Penny Market v Albertově ulici v Kroměříži.
Prodejna Penny v Kroměříži terčem kritiky. Důvod? Načasování rekonstrukce

V místních částech a na okraji města došlo k výsadbě především ovocných stromů, jabloní, hrušní, oskeruší a dalších druhů, a to v Trávnických zahrádkách, mezi Trávníkem a Těšnovicemi, na louce v Lutopecké ulici nebo ve vodárenském sadu na Strži.

„Investice města Kroměříže do rozvoje a údržby zeleně jsou nemalé a představují bezmála 25 milionů korun ročně,“ doplnil Holík.

Podle Posoldy se správci zeleně navíc bohužel potýkají s nepochopitelným vandalismem. Policie například momentálně řeší – a zatím neúspěšně – případ na Švabinského nábřeží a v jeho okolí, kde bylo poškozeno bezmála 30 mladých stromů. Neznámý vandal je posekal na kmenech ostrým nástrojem.