Podle výsledků zápisu se ukázalo, že k1.září by tam mělo do školních lavic usednout tři sta deset dětí, což je opoznání víc, než vuplynulém roce. „Loni se předpokládalo, že nastoupí dvě sta osmdesát žáčků. Skutečně jich nastoupilo dvě sta padesát osm. Způsobily to odklady uněkterých dětí,“ upřesnil vedoucí kroměřížského školského odboru JiříPánek.

Odklad školní docházky byl letos doporučen pětašedesáti dětem. Oodložení nástupu do školy si žádají vprvní řadě zákonní zástupci dítěte.

„Potřebují ktomu vyjádření pracovníka zpedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře. Na jejich základě pak oodkladu rozhodne ředitel příslušné školy. Zákon říká, že začátek povinné docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, vněmž dítě dovrší osmý rok věku,“ uzavřelPánek.

Protože vněkterých školách na Kroměřížsku se budou zápisy teprve konat, regionální výsledky budou známy až na konci února.