„Na úbytku podnikatelů v roce 2022 se mohla projevit doznívající opatření, která přinesla pandemie koronaviru, ale také od ledna zákonem zavedená povinnost datové schránky pro všechny podnikající fyzické osoby a pro všechny právnické osoby, a to i nepodnikající, nebo i energetická krize spojená s velkou inflací,“ uvedla vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Dana Škrabalová.

Jen v prosinci loňského roku požádalo o zrušení živnosti zhruba 140 podnikatelů.

„V jiných měsících jsou jich jen desítky, maximálně 50. Za celý rok 2022 bylo zrušeno 500 živností. Lze jen odhadovat, z jakých výše zmíněných či jiných důvodů, například osobních, podnikatelé živnostenská oprávnění rušili. Vidíme, že prosincový trend zatím pokračuje i v letošním roce, a podnikatelé nadále žádají o zrušení svých oprávnění,“ doplnila Škrabalová.

Policejní kontroly na hraničním přechodu Makov nad Velkými Karlovicemi. Ilustrační foto
Z kontrol na hranicích se Slovenskem stáhla vláda vojáky a celníky

Z celkového počtu podnikatelů bylo 10 040 fyzických osob, 199 fyzických osob ze zahraničí, 1 932 tuzemských právnických osob (firem) a 6 zahraničních právnických osob.

„Spektrum podnikajících zahraničních osob zůstává již řadu let téměř neměnné. Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni občané Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu, méně pak z Itálie, Chorvatska či Polska,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Naproti tomu roste počet živností. Zatímco v roce 2020 úřad evidoval 19 320 živností, v roce 2021 již 19 598 a ke konci roku 2022 to bylo 19 618.

„Z těchto čísel je patrné, že došlo k nárůstu počtu živností i přes úbytek podnikatelů, což znamená, že podnikatelé ohlašovali a jsou držiteli více živností,“ řekla Škrabalová.

Z celkového počtu je 10 219 živností volných, 6146 řemeslných, 1731 vázaných a 1522 koncesovaných.

„Je patrné, že i když někteří podnikatelé skončili, jiní zase oblasti svého podnikání rozšířili,“ dodala Škrabalová. Počet živností je vyšší než počet podnikatelů, protože jeden podnikatel může mít více živností.

Klesá počet provozoven

Ve správním obvodu kroměřížského živnostenského úřadu je evidováno celkem 3188 provozoven, z toho bylo 2282 provozoven patřících místním podnikatelům.

„Oproti roku 2020 je počet provozoven téměř o 100 nižší,“ poznamenala Škrabalová.

Živnostenský úřad také vede agendu zemědělských podnikatelů.

„K začátku roku 2023 je jich evidováno celkem 392, z toho je 321 fyzických a 71 právnických osob,“ informoval Vondrášek.

Sankce i za 60 tisíc

V loňském roce živnostenský úřad kontroloval 273 podnikatelů, z toho bylo 72 právnických osob.

„Svou kontrolní činnost úřad zaměřil na podnikatele se živnostmi ohlášenými v 90. letech s důrazem na živnosti volné a na zápis názvů jednotlivých oborů činnosti v souladu s přílohou živnostenského zákona,“ sdělila Škrabalová.

Při živnostenských kontrolách bylo loni uděleno 41 sankcí příkazem na místě v celkové částce 49 tisíc korun a v jednom případě neoprávněného podnikání byla uložena sankce ve výši 60 tisíc korun.

„Vyjma tohoto jednoho závažného porušení byly zjištěny nedostatky směřující spíše do administrativní oblasti a neplnění si oznamovacích povinností podnikateli,“ uzavřel Vondrášek.