Rozhodnutí, které může výrazně ovlivnit chod největší nemocnice v kraji, vydalo před několika dny vedení Krajské nemocnice T, Bati ve Zlíně (KNTB). Podle nového usnesení se od první dubnové neděle mění pracovní doba i zdravotních sester v nemocnici. 

Posunuje se o jednu hodinu dopředu. To znamená, že sestry budou ráno chodit na denní směnu na sedm, stejně jako nyní chodí lékaři.

Novinka má za úkol vytvoření pracovních týmů na odděleních a zabránit tomu, aby se v zaměstnání lidé v těchto týmech potkávali. V případě nákazy jednoho zaměstnance, nastoupí další (nenakažený) tým.

Změna však narazila na odpor zaměstnanců KNTB. Téměř polovina z nich podepsala petici určenou vedení nemocnice za navrácení pracovní doby po ukončení pandemického opatření.

„Změnu zavedla KNTB od konce března jako součást aktuálních opatření realizovaných v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Chceme tím snížit riziko onemocnění většího počtu zdravotníků novým typem koronaviru tak, abychom mohli i nadále zajistit péči o akutní a hospitalizované pacienty,“ vysvětlil za vedení nemocnice mluvčí Egon Havrlant.

Podle informací z velína krajské nemocnice, je nová pracovní doba maximálně přizpůsobena dennímu režimu pacientů s ohledem potřeby v rámci léčebné a ošetřovatelské péče.

Dům pro seniory Nezdenice.
Nákaza koronavirus se objevila ve dvou zařízeních ve Zlínském kraji

S tím však zdravotnický personál zásadně nesouhlasí. Podle nich prý jde o nekoncepční, a narychlo provedené nařízení, za současných podmínek nerealizovatelné, které zásadně prý naruší chod nemocnice. Podle dotčeného personálu nemocnice způsobí novinka nefunkčnost návaznosti péče a provozních činností a návaznost lékařské a ošetřovatelské péče.

„Například snídaně byla podávána 8-8.30 hodin, znamená to, že se nyní bude podávat o hodinu později? I diabetikům na inzulinu? A co operativa? Začínalo se operovat od 8 hodin. Znamená to, že se po změně začne operovat od 9.00 hodin? A co budou lékaři dělat tedy mezi 7 a 9 hodinou?“ ptají se například za zaměstnance odbory nemocnice.

Dle jejich vyjádření, funguje v současné době návaznost péče. Dosud se ranní hygiena u pacientů začínala o půl sedmé. Hned po ní se odebírala krev, dělaly různá vyšetření, jejichž výsledky lékaři potřebují k ranní vizitě, aby se mohli rozhodnout o další léčbě případně propuštění pacienta.

Podle odborů se proto tato změna měla připravit v součinnosti především sester.

„Za absurdní pokládáme to, že se k diskuzi o této změně nebyly přizvány vrchní sestry, které jako jediné znají detailně provoz na odděleních,“ upozorňuje za zaměstnance KNTB Martina Hvozdenská.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto
Jedna ze sester ARO ve zlínské krajské nemocnici je pozitivní na koronavirus

„Dle rozhodnutí vedení KNTB ze dne 24.března začala změna platit od 29.března a je trvalá. S tím absolutně nesouhlasíme. Chápeme, že v období pandemie musí nastat kroky, které minimalizují přenos nákazy mezi jednotlivými týmy. Požadujeme proto, aby se po ukončení nouzového stavu pracovní doba navrátila do režimu před pandemií,“ žádají podle Martiny Hvozdenské zaměstnanci KNTB.

Podle ní se také například někteří z nich nemají jak dostat ze směny a na směnu, jsou případy, že se sestra po noční směně dostane domů až v 11. hodin, na noční zase přichází o dvě hodiny dříve, čímž se popírá smysl nepotkávání se týmů.

„Ale tohle všechno v době nouze dokážeme pochopit. Nicméně v případě trvalého stavu by spousta zaměstnanců musela zvážit své setrvání v nemocnici,“ upozorňují odbory na nelehký stav zaměstnanců.

Proto sestry a nelékařský personál podepsali petici za navrácení pracovní doby po ukončení stavu nouze do původního režimu. Tuto petici podepsalo 799 sester a dalších nelékařských pracovníků.

S tím, že by šlo o trvalý stav tohoto opatření, nesouhlasí za zařizovatele KNTB, Zlínský kraj, hejtman Jiří Čunek.

„Důvod tohoto opatření je vážný. Jde o to, aby se jednotlivé týmy na odděleních nepotkávaly a to je základ: nepotkávat se!“ vysvětlil Jiří Čunek. Podle něj se však situace vrátí „do normálu“ po ukončení mimořádných opatření a opadnutí koronavirové pandemie.

„Nepočítá se s tím, že by to byl trvalý stav. Jde jen o opatření pro období, kdy hrozí nákaza,“ ubezpečil hejtman.

Odběrový stan v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
Ve Zlíně řešili konflikt ve frontě na testy. Provedou až 200 odběrů za den

Oboru odkazují na paragraf 99 ZP, který říká:

Opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Odbory proto v dopise řediteli KNTB navrhují, aby se vedení nemocnice kvůli této problematice sešlo na plánovaném setkání s primáři, hlavně s vrchními sestrami oddělení, neboť sestry chod a provoz jednotlivých oddělení znají dopodrobna.


Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník