„Děti měli dva úkoly: jedním z nich byl kvíz zaměřený na znalosti o Itálii a navazování provázků na čas: ty měly představovat špagety," vysvětlila Marcela Kořínková z oddělení pro děti a mládež.

Kromě toho si mohli školáci vyrobit třeba papírovou pizzu a vystavit ji v prostorách knihovny.

„Pinocchiovi, kterého stvořil italský autor Carlo Collodi, mohly zase děti nechat růst jeho nos za pomocí lží, které mu na něj napsaly," dodala knihovnice.