Druhou etapou je rekonstrukce chodníku po pravé straně ulice směrem od areálu firmy TOSHULIN až po křižovatku se Zahradní ulicí. Třetí částí je pak rekonstrukce chodníku po levé straně od křižovatky s ulicí Sadová po křižovatku ulic Wolkerova a Zahradní.

„Všechny úpravy budou provedeny bezbariérově tak, aby chodník mohli využívat i lidé s omezenou schopností pohybu a orientace,“ podotkl za radnici Pavel Janečka.

Součástí prací bude kromě výměny povrchu chodníku i úprava autobusové zastávky, veřejného osvětlení, umístění městského mobiliáře a výsadba zeleně.

Celkové náklady by se měly pohybovat okolo dvou a půl až tří milionů korun. Žádost o dotaci, která by mohla pokrýt sedmdesát až osmdesát procent z celkové částky, město podá přes místní akční skupinu Jižní Haná.

„Realizace jednotlivých etap bude záležet na přidělení finančních prostředků, jinak může dojít k realizaci jen některých z nich,“ uzavřel Pavel Janečka.

Výstava Kamélií v Květné zahradě v Kroměříži v duchu Komedie Dell´ Arte.
Kamélie v Květné zahradě vás přenesou do Komedie Dell´Arte.