Podle referentky Odboru investic a správy majetku v Hulíně Zdeny Drexlerové se momentálně opravuje pískovcový kříž umístěný na hřbitově v místní části Záhlinicích a památník padlým v Chráštanech. „Třetí památka, kterou další kříž v Chráštanech, je již úplně dokončena,“ prozradila Drexlerová.

Z krajského fondu Hulín načerpal celkem 90 tisíc korun. Na záhlinický hřbitovní kříž padlo 40 tisíc, na chráštanský 30 tisíc a na památník obětem války 20 tisíc korun.

Město se zavázalo dokončit práce nejpozději do půlky listopadu. „Podle smlouvy musíme nejpozději do 19. listopadu doložit potřebné papíry, jinak bychom museli dotaci vrátit,“ upozornila referentka. Z toho, že by mohla nastat taková situace, však obavu nemá. „Zatím jsme to každý rok splnili, nikdy nic nevracíme. Teď jsme v dokončovací fázi. Do konce října bychom měli být hotovi,“ předpokládá Drexlerová.