Postará se o něj akademický sochař Filip Novotný, který v Holešově už dříve restauroval kupříkladu Morový sloup.

„Černá kaple, kterou sochařsky vyzdobil geniální sochař Gottfried Fritsch, je nejen nejhodnotnějším a nejnádhernějším uměleckým dílem v Holešově, ale patří k předním památkám nejen Moravy, ale celé Evropy,“ vysvětlil holešovský historik Karel Bartošek.

Kaple nese název podle převládající barvy, která je kombinací černého a šedého umělého mramoru na stěnách, od kterých se výrazně odráží bílý štuk soch a zlacené hlavice pilastrů. „Fritsch v pohřební kapli hrabat z Rottalu vystřídal několik slohů. Zatímco takzvaný Očistcový oltář, který se zrovna restauruje, je vrcholně barokní, sochy donátora kaple, Františka Antonína, hraběte z Rottalu a jeho manželky Marie Cecilie jsou rokokové, oltář Krista v zahradě Getsemanské je první klasicistní sochařské dílo nejen u nás, ale v celé Evropě,“ doplnil Bartošek.

Pod kaplí byla vybudována krypta jako místo posledního odpočinku hraběcí rodiny Rottalů, později i Vrbnů. V současnosti je tam uloženo celkem dvanáct rakví. Krypta však není zpřístupněna veřejnosti.

Černá kaple byla vysvěcena 25. července 1748 olomouckým biskupem a kardinálem Ferdinandem Juliem hrabětem z Troyer.

„Sochy v kapli byly naposled restaurovány těsně po skončení druhé světové války. Nyní byl stav sochařské výzdoby vyhodnocen jako velmi špatný, zahájení restaurování tedy přišlo právě včas. Práce jsou rozvrženy na několik let a jsou plně hrazeny z dotačního programu Ministerstva kultury,“ uvedla mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.

Gottfried Fritsch byl mistrem detailu. „Slavné jsou jeho ještěrky, prohánějící se po Getsemanské zahradě i nádherné krajkoví róby paní hraběnky. Černá kaple je dílem nevídané umělecké hodnoty a právem si zaslouží tu nejlepší péči,“ uzavřela mluvčí.