„Město také požádalo o finanční podporu na další etapu regenerace sídliště Novosady. Tyto nové stavby jsou připraveny ke spolufinancování z více zdrojů, proto bude jejich přesné načasování komplikované, ale věříme, že se je podaří v letošním roce zrealizovat," doplnil Stanislav Julíček, vedoucí oddělení investic radničního odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí.

Aktuální jsou nyní také přípravy a výkopové práce na veřejných prostranstvích, které jsou v režii správců inženýrských sítí.

V červnu mude společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. pracovat na výkopech při opravách vodovodních šoupat v ulici Palackého před budovou katastrálního úřadu a přes cestu u papírnictví, před bývalou spořitelnou na kruhové křižovatce u kostela a před domem č.p. 1 na náměstí Dr. E. Beneše, v travnaté ploše u prodejny Janišů naproti zámku, na křižovatce Dukelská a 6. května a v ulici Družby.

Od začátku léta by pak měli dělníci provádět výkopové práce v ulici 6. května při budování nového vodovodu a opravách kanalizace, aby byly práce provedeny v předstihu před rekonstrukcí silnice II/490, která se má konat v příštím roce.

V květnu a červnu budou pro změnu rozkopané ulice Příční a Dukelská u pálenice, kde mají pracovníci firmy E.ON rušit nadzemní vedení nízkého napětí a pokládat podzemní kabely. Současně s těmito pracemi bude navíc město ve jmenovaných ulicích vyměňovat veřejné osvětlení.

Firma E.ON také připravuje výměnu vedení vysokého napětí v ulici Družby od Palackého po trafostanici u 3. ZŠ a také v ulici Havlíčkova v nově provedeném chodníku po trafostanici za č.p. 1386. O způsobu provedení a termínech budou zástupci města se společností E.ON ještě jednat.

„V průběhu letošního roku očekáváme dále pohyb pracovníků, kteří budou pro společnost O2 rozšiřovat optickou síť v Žopech a Dobroticích, a budou provádět zafukování optických vláken do už existujících chrániček v Holešově. Po trasách mohou provádět lokální výkopy pro napojení," dodal Stanislav Julíček.

Věříme, že výsledky prací poslouží obyvatelům Holešova a zároveň je žádáme o trpělivost a pochopení během oprav," dodala mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová.