„Nositelem se může stát člověk starší 40 let, který významným způsobem působil ve prospěch města," objasnil vedoucí radničního odboru kultury, školství a památkové péče Petr Chvátal. Letos byli navrženi následující kandidáti: Hana Stehlíková, Ladislav Pastrnek, Josef Hájek, Josef Jakubčík a Jarmila Pokorná. (hed)