Jednou z velkých a dlouhodobě plánovaných akcí je stavba jihovýchodního obchvatu Holešova, na které práce začaly v květnu loňského roku.

Přestože stavbu čeká ještě velká část úprav a oficiální termín dokončení je stanoven na květen příštího roku, existuje reálný předpoklad, že obchvat bude motoristům sloužit už koncem letošního roku. Lidem v Holešově se tak možná už brzy uleví.

„V konečné fázi bude obchvat dlouhý 3,8 kilometru a vyžádá si náklady ve výši téměř dvě stě devadesát dva milionu korun. Lidé by jej pak mohli začít využívat koncem roku," informoval už dříve mluvčí Ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota. Holešovská radnice se na stavbě podílí zhruba padesáti miliony korun.

Cílem stavby je vyloučit ze středu města tranzitní dopravu ve směru Zlín a Bystřice pod Hostýnem. V současné době je totiž centrum města dopravou zahlceno. Emise, hlukovou zátěž i dopravní nehodovost by obchvat měl razantně snížit.

Dalším stěžejním projektem je odkanalizování místních částí Tučapy a Količín a také části Holešova v úseku kolem Rusavy, části Kozrálov a ulice Bořenovská. Investice si vyžádala celkem sto osmdesát milionů korun.

Město se z vlastního rozpočtu podílelo částkou třicet milionů korun, ostatní náklady jsou pak hrazeny ze státních zdrojů a z fondů Evropské unie. Realizace začala na podzim 2011, v současné době je už většina prací hotova. Zbývá ještě dokončit část v Količíně, na které se bude pracovat v letošním roce. Projekt by měl být hotov na podzim letošního roku.

Průběžně už několik let je rekonstruován také holešovský zámek. Největší část oprav má už za sebou. Na úpravách se ale stále pokračuje. Na podzim loňského roku začaly další práce na části střechy. Hodnota majetku Holešova se tak díky právě probíhajícím investičním akcím i nadále zvyšuje.

V Hulíne letos plánují také několik masivních investic. Jednou ze stěžejních je revitalizace tamního sídliště Družba. Obyvatele tam trápí už dlouhou dobu problém s parkovacími místy. Letos by se situace měla zlepšit, starosta Hulína Roman Hoza totiž Deníku potvrdil, že město s investicí v této lokalitě počítá.

„Realizace je podmíněna získáním dotace od ministerstva pro místní rozvoj, rozpočtovaná je částka na dofinancování. Prioritou je řešení zoufalého nedostatku parkovacích míst. Nyní připravujeme dokumentace pro podání žádosti o dotaci," informoval starosta.

Během letošního a příštího roku se v Hulíně začne pracovat také na výsadbě lesoparku Nivky. Jedná se o kompenzační opatření vzhledem k velikosti takzvané Moravské křižovatky spojující dálnici D1 a rychlostní silnice R55 a R49.

„Lesopark by měl pohlcovat prašnost, hluk z provozu a druhotně poskytnout i rekreační prostor. Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož význam ocení až další generace," míní Hoza.

Výstavbu má financovat dotace ze Státního fondu životního prostředí, která činí asi devět milionů korun, Hulín se na financování bude podílet deseti procenty.

V letošním roce se vedení města rozhodlo i pro rekonstrukci šaten v Základní škole Nábřeží. Stávající klece nahradí moderní skříňky.

Dále mají v Hulíně v plánu zateplení Domova s pečovatelkou službou v Kostelní ulici, získání dotace na zásahový vůz pro jednotku hasičů a výměna promítací technologie v letním kině

„Chtěli bychom přejít na digitální promítání. Pokračovat budeme také v budování bezdrátového rozhlasu v rámci rekonstrukce varovného a vyrozumívacího systému, opravovat a dodělávat se budou komunikace," doplnil hulínský starosta.

Nyní ve městě připravují také podmínky pro realizace takzvané Akce Z, ve smyslu zapoj se. Jednat se bude o opravy chodníků. Rekonstrukce se chystají i na koupališti, v Kulturním klubu a na rekreačním zařízení Ondráš v Rajnochovicích, který spravuje hulínské Středisko pro volný čas.