Práce na jeho opravě trvaly déle než rok, kompletní uzavírka v obci platila jen několik měsíců. Ředitelství silnic Zlínského kraje zaplatilo za rekonstrukci komunikace 34,2 milionu korun. Náklady obce činily více než 18 milionů. „My jsme zajistili opravu stávajících chodníků a vybudování nových podél silnice, stavbu opěrných zdí, napojení nemovitostí na cestu, úpravy sjezdů na místní komunikace, přeložky některých inženýrských sítí a vegetační úpravy,“ informoval starosta Dřínova Josef Palíšek.

O opravě průtahu se podle něj hovořilo už několik let.

„Teprve v roce 2004 to ale začalo nabírat potřebné obrátky. Bylo schváleno územní rozhodnutí a v roce 2005 pak bylo vydáno stavební povolení. Poté se už jen čekalo na vhodný dotační titul a vlastní realizaci,“ připomněl starosta.