„Nebylo shledáno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, podmínky chovu jsou vyhovující,“ uvedl na dotaz Deníku Petr Majer ze zlínské Krajské veterinární správy.

Žijeme ve společnosti, která bojuje za práva zvířat – proti klecovým chovům slepic, proti cirkusům – přesto se poměrně často setkáváme také s případy jejich krutého týrání.

Opice v Podzámecké zahradě týrané nejsou, provozovatelem, kterým je Arcibiskupství olomoucké, je o ně pečováno.

Mají se ale dobře? Co si myslí lidé:

Michal Krpec, Kroměříž

Chodil jsem sem, už když jsem byl malý. Pak jsem tu vodil i své děti. Nemyslím si, že se tu mají opice špatně, jen mi připadá, že mají dost stísněný prostor. Zoo bych asi zrušil, nemyslím si, že by tady potřebovala být. Dětem se ale líbí.

Jana Langerová
Nejsme fabrika. Zájemci o morčata si musí i měsíce počkat, říká chovatelka

Monika Gajdošová, Kroměříž

Když ty paviány pozoruji, zdají se mi smutní, ale to je asi každé zvíře zavřené v kleci. Určitě bych se tady bez nich obešla, dala bych tu třeba papoušky nebo tak. Občas mi připadá, že kdyby se ti paviáni mohli rozhodnout, raději by se zabili. Připadají mi dost depresivní.

Pavlína Skoupalová, Kojetín

Synovi se ty opice moc líbí, dcera za mnou před nějakým časem přišla a povídá mi: „maminko, ta opička je smutná.“ Nejsem samozřejmě odborník a nedokážu říct, jestli vypadají spokojeně, nebo ne. Je ale pravda, že děti pozorují dost smutnýma očima. Moc se mi taky nelíbí výběh, ten bych alespoň dvakrát zvětšila, přijde mi, že se tak tak otočí. Zase ale chápu, že jsou nebezpeční a nemohou být hned u chodníku. Podle mě by mohl někoho klidně i napadnout, ale možná že by si jenom vybíjel ten svůj smutek. Je to tu pěkné oživení, ale podle mě by opice měly být v přírodě a nebo teda mezi dalšími opicemi v nějaké větší zoo. Klidně bych to tady zrušila, nebo bych to přestavěla na voliéry nebo tak něco.

Erika Adamová, Kroměříž

Chodíme tady na procházky. Do minizoo zajdeme jen občas. Je to tam už několik let stejné. Radši se podíváme na výběh s daňky. Podle mě je zoo už jen přežitek, zahrada má co nabídnout a nemusí tady držet divoká zvířata v malých klecích. Pokud chce někdo vidět opice, ať si zajede do zoo.

Daniel Dvořák, Kroměříž

Chodíme tady tak dvakrát za měsíc na procházku. Paviáni se nám líbí, myslím, že je o ně dobře postaráno, když jsou tady už několik let. Možná by mohli mít větší výběh, ale asi už moc není kam zvětšit. Třeba bych spojil ty dvě klece do jedné a měl tady jen jedny opice.

Ilustrační foto
Mezi cyklisty je nejoblíbenější pivo, navzdory zákazům

Renata Hvozdová, Zlín

Ty opice se mi vůbec nelíbí. Když už jsou v zajetí, měli by je alespoň dát do nějaké větší zoo mezi kamarády, vždyť jsou tady jenom dvě. Podle mě musí být strašně opuštěné. Opice jsou podobní lidem, taky by se nám nelíbilo být zavření v klecích jen s jedním dalším člověkem. Podle mě není vhodné chovat opice takhle o samotě a v malém betonovém zamřížovaném výběhu. Chápu, že jsou nebezpečné, ale tak když jsou nebezpečné, tak proč tu vůbec jsou? Klidně tady mohou zůstat jen ti ptáci, ti aspoň nevypadají, že trpí jako ty opice. Připadají mi smutné. Věřím, že dostávají vše, co potřebují k životu, ale šťastné mi rozhodně nepřipadají.

Co říká provozovatel:

Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého:

- V současné době chováme ve dvou výbězích dva makaky červenolícé a dva paviány pláštíkové. Všechna zvířata jsou minimálně jednou ročně kontrolována Krajskou veterinární správou. - O rekonstrukci ani rozšíření pavilonu neuvažujeme. Výhledově zvažujeme funkční změnu objektu z chovného zařízení na skleník, resp. oranžerii, která na tomto místě původně stála. K této variantě jsme chtěli přistoupit již v minulosti, nicméně pod tlakem veřejnosti, která si Podzámeckou zahradu bez opic neumí představit a proti této změně se výrazně ozvala, zatím opice v zahradě zůstávají.

- I když betonový výběh nepůsobí na první pohled příliš esteticky, jeho čištění a údržba je jednodušší a rychlejší, než je tomu u výběhů z přírodních materiálů. Betonový výběh je bezpečnější i pro návštěvníky. Prostředí se zvířatům snažíme zpříjemnit umisťováním různých předmětů, se kterými se mohou zabavit. - Výjimečně odpovídáme na dotazy návštěvníků, kteří se zajímají o životní podmínky zvířat. Právě proto jsme vloni uspořádali v rámci cyklu Středy s odborníky vycházku do zookoutku, kde se zájemci mohli sami přesvědčit, že je o naše zvířata dobře postaráno a na jejich dotazy přímo na místě odpovídali kastelán společně s ošetřovatelem zvířat. Ošetřovatel jim denně kontroluje a podle potřeby čistí vnitřní i venkovní výběh, podává čerstvé krmení a mění vodu, sleduje jejich náladu, občas jim přilepší čerstvou zeleninou a ovocem. -V zázemí objektu mají opice svůj úkryt před rozmary počasí, naleznou zde také klid pro spánek a odpočinek.

Co říká veterinární správa:

Petr Majer, Krajská veterinární správa Zlín :

- Kontrola ze strany Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj je provedena každý rok, protože se jedná o druh zvířete vyžadujícího zvláštní péči.

- Poslední kontrola byla provedena dne 20. 5. 2020. Kontroly ze strany chovatele jsou prováděny minimálně 4x denně pracovníkem, který trvale bydlí v areálu Podzámecké zahrady a je mu svěřena péče o zvířata v celé zámecké zahradě.

- Pavián pláštíkový v počtu 2 kusů je chován v chovatelském zařízení pro primáty, které je součástí zookoutku Podzámecké zahrady. Chovné zařízení se skládá ze dvou oddělených ubikací, z venkovní a vnitřní. Venkovní ubikace je součástí veřejného prostoru zahrady s dostatečným odstupem od návštěvníků (2,5m) a dostupným dozorem zaměstnanců zahrady pro případ rušení zvířat.

- Venkovní ubikace v době kontrol byla vždy vybavena kmenem ležícím na zemi, větvemi, 2 pneumatikami, nádobou na vodu a pěti místy k odpočinku.

Roušky ve škole. Ilustrační foto
Starosta Kroměříže přikázal v tamních školách nosit roušky, rodiče se bouří

- Během kontrol byli paviáni zaměstnáni obíráním větviček, které i pojídali a nejevili známky utrpení ani agresivního chování. Ve venkovní ubikaci, kterou tvoří ze tří stran kovové trubky, mají paviáni možnost šplhání po stěnách, kdy čtvrtá strana je tvořena zdí budovy, ve které je umístěna mimo jiného i vnitřní ubikace.

- Velikost ubikací je v souladu s doporučením ústřední komise pro ochranu zvířat a je dostačující. Zvířatům jsou zabezpečeny přiměřené podmínky-

- Při kontrolách prováděných každý rok, nebylo shledáno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, podmínky chovu jsou vyhovující. Péče a vybavení klecí jsou standardní.

- Paviáni mají možnost šplhat, odpočívat na vyvýšených místech v obou ubikacích, mají možnost kdykoliv pobytu v obou ubikacích, mají možnost hry a zaměstnání v podobě pneumatik a větviček, které jsou neustále doplňovány.

- Z hlediska vybavenosti venkovní klece, bylo chovateli doporučeno dovybavit venkovní klec ještě dalším kmenem a silnějšími větvemi, které budou sloužit k lezení, i když je pavián spíše přizpůsobeny životu na zemi, ale umí také šplhat po stromech.

Redaktorka Deníku oslovila 6 náhodně vybraných lidí v Podzámecké zahradě. Negativní reakce tedy nebyly vybírány úmyslně.

Paviáni pláštíkoví:

- žijí v oblasti okolo Rudého moře a to nejen v Africe, ale i v Asii

-obývají hornaté oblasti s množstvím skalisek, od polopouští, stepí, horských luk, až po savany. Zdržují se hlavně na zemi a na stromech, pokud v dané lokalitě žádné nejsou, vyskytují se zde velmi omezeně.

- Paviáni pláštíkoví při východu slunce pokřikují, což bývá přirovnáváno ke zbožnému svolávání k modlení do mešit. Bývali proto považováni některými kulturami za posvátné.

- vytvářejí poměrně složitá uskupení. Přes noc se scházejí do obrovské megakomunity, čítající až několik set jedinců.

- Již ve starobylém Egyptě byli paviáni pláštíkoví vnímáni jako velice chytrá zvířata. Proto staří Egypťané svým bohům přisuzovali i podobu paviána. zdroj:afrikaonline.cz