„Rekonstrukci a intenzifikaci bude provádět kroměřížská společnost Vodovody a kanalizace,“ upřesnil chropyňský starosta Jaroslav Hloušek. Dodal, že akce bude velkým přínosem pro životní prostředí.

„Dojde totiž ke zvýšení kvality odpadních vod, které jsou vypouštěny do Malé Bečvy,“ vysvětlil Hloušek.

Po rekonstrukci, během které činnost omezena nebude, bude podle starosty čistírna na evropské úrovni a zvýší se také její objemová kapacita.

„Náklady se odhadují asi na pětašedesát milionů korun,“ vypočítal Hloušek a dodal, že se jedná o jednu z největších akcí na území města , které by se měly konat v průběhu dvou let.