„Zastupitelstvo schválilo nový územní plán v prosinci 2013. Zhruba dva roky nato někteří zastupitelé tvrdili, že ani nevěděli, co schvalovali," vysvětlila pro Kroměřížský deník starostka Věra Sigmundová.

Upozornila, že nevědomost zastupitelů byla přitom vyloučená, protože ze zmíněného zasedání byl pořizován záznam, ve kterém je zřetelná zmínka o lokalitě těžby. Zastupitelé tudíž podle starostky museli vědět, co schvalují.

„Následně přišel povyk, lidé se ptali, kdy začnou na místo najíždět bagry. Jenže aktuálně se okolo stavby naprosto nic neděje," upozornila Věra Sigmundová.

Radnice se podle ní zatím ani nemá k čemu vyjadřovat, podle posledních informací je totiž přerušené územní řízení a žádná těžba v nejbližší době nehrozí.

Proti těžbě je zejména tamní spolek Lužňáci v čele s Michalem Pospíšilem.

„V roce 2013 město otevřelo dveře těžbě štěrkopísku schválením územního rozhodnutí, nakonec s těžbou samo nesouhlasilo. S plány se neztotožňuje i řada občanů," popisuje situaci předseda spolku Michal Pospíšil.

Problém s těžbou je podle něj v tom, že část okolních luk by měla být v brzké době přírodní památkou.

„Dřívější bio průzkumy dokázaly dlouhodobou přítomnost ohroženého druhu modráska bahenního," doplňuje předseda s tím, že háček není ani tak v samotné těžbě, jako spíš ve výstavbě zázemí pro těžbu a dopravu.

„Na místě bude těžká technika, kvůli které se bude muset zpevnit povrch a někudy musí přijíždět například auta s materiálem, to všechno ovlivní tamní přírodu, včetně ohrožených druhů, kteří v místech prokazatelně žijí. Snažíme se tedy těžbě zabránit," vylíčil předseda spolku, který apeluje na to, aby firma do okolní krajiny na oplátku něco i investovala, pokud těžba nakonec projde.

Naprosto odlišný názor ale zastává Antonín Stojan, jednatel společnosti EKO Agrostav, která má případnou těžbu provádět.

„My v žádném případě nechceme krajinu devastovat, pozemky obhospodařujeme s tím, že zůstanou v tom stavu, v jakém byly. O část se stará i zemědělské družstvo AGRO Ječmínek, které má louky pronajato a seče je," upozornil jednatel s tím, že díky péči se zabrání rozšíření plevelu, který by louky nakonec zlikvidoval.

„Bohužel Michal Pospíšil se snaží těžbě aktivně zabránit a dělá problémy na příslušných orgánech. Zůstává tedy otázka, odkud bere finanční prostředky na takovouto kampaň, kdo mu je dává a proč se ozývá až nyní," zlobí se Antonín Stojan. Jeho firma má s městem navíc uzavřeny příslušné podmínky za kterých by se případné práce spustily.

„Těžit by se mělo na deseti hektarech z celkové plochy, lidem navíc poskytneme práci," ujišťuje jednatel. Dodává, že i samotnému městu v takovém případě poputuje určitý obnos peněz z těžby.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ