Jak sama starostka Věra Sigmundová prozrazuje, ukazuje se, že opravit jej nebude tak snadné.

„Bohužel se ukazuje, že námi naplánovaná rekonstrukce není možná a projektové řešení by bylo neúměrně drahé.“

Budou se tedy snažit najít jiné kompromisní řešení, které zajistí obyvatelům dané lokality přístup k nemovitostem pro dopravní obsluhu a zároveň nebude neúměrně zatěžovat rozpočet města.

Generální opravy se v tomto roce také dočká i železniční most v zahrádkářské osadě u rybníka. Město pro něj z rozpočtu naplánovalo částku 2 miliony korun. Ve stejné výši by se měl podílet i spolumajitel, Arcibiskupství olomoucké.