Holešovské muzeum otevřelo výstavu, která na zmíněné otázky sice přímo neodpovídá, návštěvníky však seznámí s tím, co je na stropech raně barokní památky k vidění a co pod nynější vrstvou zůstalo ukryto.

„Nástropní malby na holešovském zámku jsou proslulé, zdobí salu terrenu a patnáct místností reprezentativního prvního patra, což je opravdu jinde nevídané. Naším cílem je představit výběr dvanácti nejzachovalejších a seznámit návštěvníky s výtvarnými díly, jejich postavami a příběhy, které byly pro malby předlohou,“ vysvětluje Jan Machala, který je spolu s Renée Rudolfovou z městského muzea a galerie autorem výstavy.

Mňam! Gastrofestival na Výstavišti Kroměříž, 14. května 2023.
Mňam! Gastrofestival v Kroměříži přilákal davy, přijel i Masterchef

„To, co dnes na stropech zámku vidíme, jsou přemalované původní malby, přičemž historikové nemají zatím informace, aby odhadli, kolik vrstev je vlastně překrylo. Je však jisté, že původní malby jsou dílem mistrů, které v 17. století do Holešova povolal hrabě Jan z Rottalu,“ dodává Dana Podhajská z Městského kulturního střediska.

Jan z Rottalu si jako reprezentant jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších šlechtických rodů na Moravě přál vybudovat reprezentativní sídlo. „Jsou známy pohyby, a dokonce i účetní deníky italských štukatérů, kteří se na tomto nevídaném díle podíleli. Zda byli autoři maleb také Italové, dnes zůstává utajeno. Stejně jako skutečnost, jak jejich původní dílo vypadalo,“ říká Dana Podhajská.

Malíři se inspirovali renesančními a barokními mistry

Naopak téma, které zpracovali, je zřejmé. Obrazy na stropech ve většině případů znázorňují ilustrace k příběhům z Ovidiova díla Metamorfózy. Menší část tvoří homérské a biblické příběhy a alegorie živlů a umění. „Zobrazování mýtů bylo v baroku velmi populární a malíři, kteří stropy holešovského zámku vymalovali, se inspirovali slavnými předlohami renesančních až barokních mistrů, jako byli Ital Paolo Veronese a Vlámové Jacob Jordaens a Anthonis van Dyck. Platí to především pro centrální malby,“ doplňuje Renée Rudolfová.

Hanácký den v Kroměříži, sobota 13. května 2023.
VIDEO: Kroje, tradice i zvyky. Hanácký den v Kroměříži byl oslavou folkloru

Právě tato skutečnost je jedním z hlavních úhlů pohledu výstavy. „Návštěvníka nejprve uvede do tématu a vysvětlí základní pojmy – co jsou nástropní malby, proč vznikly a jaká byla historie stavebního vývoje zámku. Na dvanácti velkoformátových fotografiích je poté představen top výběr z nich. Každá malba je návštěvníkovi následně přiblížena podrobným popisem báje, jejího zobrazování ve vývoji výtvarného umění a slavné předlohy, podle které v Holešově vznikla,“ popisuje Dana Podhajská. Texty pak doprovázejí také obrázky dětí z 1. Základní školy Holešov.

Startují večerní prohlídky s karimatkami

Výstava Nástropní malby s podtitulem Cesta za tajemstvím neznámých mistrů potrvá do 29. října. Ve druhé polovině května na ni navážou speciální večerní prohlídky s karimatkami. „Historikové návštěvníkům zprostředkují nevšední putování za tajemstvím, které nám na stropech holešovského zámku zůstává ukryto. Termíny těchto prohlídek jsou 19. května, 27. června, 12. a 28. července, 3. a 15. srpna, 8. a 27. září a 20. a 28. října,“ uzavírá Podhajská.