Zastupitelé města totiž na svém posledním zasedání schválili vyhlášku, která konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství zakazuje.

„Kroměříž se tak připojila k řadě obcí a měst, jejichž snahou je zakročit proti stále častějším problémům s opilými lidmi, kteří svým chováním narušují veřejný pořádek,“ vysvětlil rozhodnutí mluvčí radnice Pavel Zrna.

Nová vyhláška, která začíná platit patnáctý den od vyhlášení, zakazuje podle Zrny konzumaci alkoholických nápojů na konkrétních vymezených veřejných plochách ve městě.

„Tím se rozumí prostory, které jsou přístupné každému bez omezení, tedy náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky či podloubí,“ podotkl Zrna.

Důvodem, proč zastupitelé ke schválení letošní třetí vyhlášky přistoupili, je stále více problémů spojených s popíjením na veřejnosti.

„Nechceme sice zbytečně omezovat svobodu a volnost lidí, ale na druhou stranu je to jediný způsob, jak můžeme eliminovat negativní jevy, které se rozmáhají v centrech mnohých měst a Kroměříž není výjimkou,“ zhodnotil kroměřížský místostarosta Petr Sedláček.

Překvapivě pak bývá největší poprask právě v historickém centru města. „Soustřeďují se zde zejména typy lidí, kteří nemají kde přebývat, i když to nejsou bezdomovci. Potom stačí jeden či dva jedinci nebo malá skupinka, která svou bujarou zábavou celou lokalitu znehodnocuje a odrazuje návštěvníky i občany, aby se tady cítili bezpečně,“ poznamenal Sedláček.

Dodal, že podobná vyhláška by mohla časem řešit i situaci na mnohých dětských hřištích ve městě, kde se vybrané skupinky soustřeďují také.

Novinka však zahrnuje podle mluvčího Zrny i několik výjimek.

„Zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství se například nevztahuje na Silvestr a Nový rok, na zahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení či na popíjení alkoholu v rámci kulturních a sportovních akcích pořádaných městem, nebo setkáních řádně oznámených městskému úřadu,“ uzavřel Zrna. Ostatní konzumenti však budou mít od poloviny července smůlu.