„Jejich nasazení je oslabené a proto se větve či výhony snadno vylamují například vlivem sněhu, námrazy a větru. Bez pravidelného odstraňování by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlé silnici i chodníku,“ vysvětlil na webu města Tomáš Svačina z radničního odboru životního prostředí.

Ořez, to znamená odstranění výhonů, bude podle něj proveden v nejvhodnější dobu pro tento typ řezu, v bezlistém stavu stromu, nejlépe před rašením listů, a je v souladu se standardy stanovenými odborníky z Lesnické a dřevařské fakultou Mendelovy univerzity v Brně.