Jak vysvětlila, v Brusném totiž pomalu vysychá voda ve studních a čím dál víc lidí se tak připojuje na obecní vodovod, včetně novostaveb.

„Tím ale začíná být současný čtyřiceti kubíkový vodojem pro obec nedostačující," upozornila starostka.

V obci díky dotacím v minulém roce dokončili hydrogeologický průzkumný vrt.

„Měřením se zjistilo, že lokalita nad obcí je pro umístění vodojemu vhodná. Problém je ale s fifancemi, akce je po této stránce velmi náročná," dodala Jana Sedláková s tím, že se tak obec bude snažit získat pomoc z některých dotačních titulů. (zed)