Poté co na konci roku zlínský europoslanec Tomáš Zatloukal vystoupil svizí, jak postupovat při obnově parků, nyní oproblému památky světového dědictví UNESCO hovořil sbudoucím předsedou evropských ministrů kultury.

Setkání se slovinským ministrem kultury Vaskem Simonitim, který bude vnásledujících šesti měsících ve vedoucím parlamentu vrámci Slovinského předsednictví Evropské unie, se uskutečnilo vBruselu.

Hlavní tématem setkání byla problematika záchrany nejvzácnějších kulturních památek Evropy, knimž jednoznačně patří komplex Květné a Podzámecké zahrady vKroměříži. Podle Simonitiho je obnova a udržení právě takového dědictví společnou evropskou odpovědností. „Vytvoření finančního nástroje je možností, jak kulturní dědictví systematicky chránit,“ přiznal slovinský ministr a předseda Rady ministrů kulturyEU.

Europoslanec Tomáš Zatloukal předložil písemnou deklaraci kzáchraně kroměřížských zahrad vEvropském parlamentu.

„Jsem rád, že se myšlenka systematické obnovy nejvýznamnějších památek stává předmětem diskuse ve vrcholných evropských institucích. Toto téma budu dále prosazovat do plánu priorit českého předsednictví EU, kterého se ujmeme právě za rok,“ prohlásil Zatloukal.