Skutečností se loni stala například dlouhou dobu odkládaná rekonstrukce cesty přes obec, opravy se dočkaly i některé tamní komunikace.

„Vstupní brána na místní hřbitov byla zbourána a vybudována ve stejné podobě, jako v roce 1935, tentokrát s pořádnými základy," upozornil starosta.

Rekonstrukcí prošel také pískovcový kříž na hřbitově datovaný rokem 1860. „Dále pokračovaly práce na výstavbě inženýrských sítí pro dvanáct rodinných domků, některé ze stavebních parcel už v loňském roce dostaly nového majitele," zrekapituloval Navrátil.

Potěšující je pro něj mateřská školka plná dětí, po opravách podlahy a nezbytném malování byla v září otevřena nová třída.

„Nedaleko obecního úřadu jsme zakoupili parcelu pro budoucí obecní základnu a technický dvůr pro obyvatele, podařilo se najít i pozemek pro činnost letecko-modelářského klubu," pochvaloval si starosta.

Na sklonku roku v Břestu vybudovali fotovoltaickou elektrárnu na střeše základní školy, do provozu bude uvedena v nejbližších dnech.

„Z kulturních a společenských akcí loňského roku stojí za zmínku vydařený první obecní ples, do kterého se aktivně zapojily břestské firmy. Dechová hudba Hanačka a žáci SZUŠ D-Music zase při svém koncertu ke dni matek rozezněli celou budovu obecního úřadu," líčí Navrátil.

Vodění medvěda s pochováním basy, dětské hasičské závody, májku a hody mají v Břestu tradičně na starosti hasiči. V polovině roku byl nově zaregistrován Veterán klub, který svou výstavou techniky spolu s dětskými rybářskými závody a turnajem v plážovém volejbalu doplnil červencovou oslavu hodů.

„Krojovaná Hanácká družina reprezentovala obec na slavnostech na Sv. Hostýně, krajských dožínkách v Kroměříži a poděkování za úrodu v místním kostele," pochlubil se starosta.

Mezi nové akce loňského roku patřil v Břestu Pirátský den pro děti v areálu na Rajčudě a pro dospělé setkání u harmoniky na hasičské zbrojnici. Obec se stala členem nové MAS Jižní Haná se sídlem v Hulíně, která sdružuje šest obcí a společenství podnikatelských subjektů a neziskových organizací sídlících v nich.

„Méně potěšující je skutečnost, že v srpnu byla odcizena bronzová busta T. G. Masaryka, která stála patnáct let před budovou školy. Vandalismus ani drobná kriminalita se Břestu rovněž nevyhýbají," posteskl si Navrátil.

V letošním roce se v obci zaměří na rekonstrukci chodníků, opravu veřejného osvětlení a rozhlasu a pracuje se na zhotovení nového územního plánu.

„Úvěr si brát nebudeme, musíme hospodařit s tím, co máme a zkusíme využít některé vyhlášené dotační tituly," zdůraznil starosta.

Náklady na provoz obecních budov a veřejného osvětlení chtějí v Břestu snížit a proto přistoupili přes burzu energií ke změně dodavatelů. Garantované úspory hodlají využít jinak.

„Nemáme u nás v Břestu zdaleka všechno, co bychom si přáli, ale snažíme se, aby se občanům dobře žilo a té špatné nálady, co nás obklopuje, bylo co nejméně. Abychom se dokázali setkávat, bavit, pomáhat si, a byli hrdí, že jsme Břesťáci," dodal starosta. ⋌