Vloni navštívily archivy v okresních městech stovky studentů, vědců i soukromých osob

Za jejich zdmi se ukrývá mnoho velmi starých, ale také novějších dokumentů, které mohou být zdrojem cenných informací nejen pro historiky, ale i pro širokou veřejnost.

„Největší zájem je o genealogii, ale badatelé věnují pozornost i jiným tématům. Jedním z nejkurióznějších požadavků návštěvníků, se kterými jsme se v poslední době setkali, byla snaha o zjištění výskytu UFO na Valašsku. V tomto případě se badatel spokojil s výtisky příslušných dobových regionálních novin,“ říká s úsměvem ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně Tomáš Baletka, jenž dále upozornil na omyl spousty žadatelů z řad občanů, kteří se domnívají, že veškeré údaje týkající se jejich osoby schraňují archivy ve speciální složce.

„Mezi nejžádanější dokumenty patří záznamy týkající se sčítání lidu, které uchovávají archivy v kraji už od poloviny 19. století, nebo obecní kroniky,“ potvrdil Deníku Lukáš Čoupek z uherskohradišťského archivu.

Podobně je tomu také ve Zlíně, kde se návštěvníci dále často zajímají o veškeré záležitosti související s baťovskou problematikou. „Hojně využíván je cenný fotoarchiv, zvláště mimořádně rozsáhlý soubor fotografií dokumentujících vznik a rozvoj baťovského Zlína,“ uvedl Pavel Šrámek z archivu ve Zlíně, který dále vyzdvihl rozsáhlou odbornou knihovnu čítající na 29 tisíc knih a periodik, která je součástí zlínské instituce.

„Nejstarším dokumentem uchovávaným v našem archivu je zakládací listina města Valašské Klobouky z roku 1356. Dále pečujeme třeba o originál návrhu zlínského městského znaku, jehož autorem je vynikající výtvarník František Kysela, který byl zároveň spoluautorem podoby státní vlajky Československé republiky. Máme u nás také uloženy diplomy k medailím zlínského gymnasty Ladislava Váchy z IX. olympijských her v Amsterdamu z roku 1928,“ dodal Šrámek.

Kromě bohatých depozitářů se snaží archivy nalákat občany k návštěvě i dalšími aktivitami, ať už se jedná o exkurze pro základní a střední školy, besedy, přednášky nebo školení. Státní okresní archiv v Uherském Hradišti se dokonce spolupodílí na organizaci Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Atraktivní jsou i sídla archivů

Také stavby, ve kterých některé z archivů v kraji sídlí, jsou samy o sobě pro návštěvníky atraktivní. Zlínský archiv je totiž umístěn v zámecké budově v místní části Klečůvka, uherskohradišťský pak v bývalém objektu františkánského kláštera. Jeho součástí je i jídelna z 18. století, ke které patří nejvýznamnější barokní interiér na Moravě. Naproti tomu budova archivu v Kroměříži byla postavena až v roce 1997, a je tím pádem jednou z nejmodernějších v celé České republice.

„Na rozdíl od většiny ostatních archivů vlastníme knihařskou a konzervační dílnu i digitalizační pracoviště,“ upozornil ředitel kroměřížského archivu Miroslav Olšina.

Skladba zájemců, kteří míří do archivů v kraji, je velmi pestrá, a to jak věkově, tak i profesně. „Převažují amatérští zájemci o regionální historii a rodopis, ale přicházejí samozřejmě i studenti středních a vysokých škol či vědečtí pracovníci,“ uvedl Lukáš Čoupek.

Mimo zájemce o studium v Uherském Hradišti uchovávaných dokumentů vyřizují také velké množství žádostí o vyhotovení výpisů a kopií z archiválií pro nejrůznější úřady i soukromé žadatele, jako jsou potvrzení doby studia pro vyměření důchodu, kopie kolaudačních rozhodnutí a podobně.

V loňském roce zavítalo do čtyř státních okresních archivů (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín) ve Zlínském kraji 945 návštěvníků, což bylo o 55 méně než v roce 2008. Dlouhodobě nejnavštěvovanějším z nich je zlínský archiv, nejméně hostů pak v předchozích dvou letech využilo služeb archivu ve Vsetíně.

Viktor Chrást