2. Silnice I/49
Úsek: v obci Bratřejov ve směru na Lužnou u Vsetína
Událost: částečná uzavírka z důvodu prací na opravě mostu. Obousměrný dopravní provoz je veden vždy volnou částí vozovky a řízen semafory.
Doba platnosti: do 30. listopadu

3. Silnice II/497
Úsek: mezi Jarošovem a Mařaticemi v Uherském Hradišti
Událost: částečná uzavírka z důvodu výstavby cyklostezky.
Dopravní provoz je veden vždy volnou částí vozovky.
Doba platnosti: do 30. listopadu

4. Silnice I/57
Úsek: mezi obcí Bobrky a Semetín – Bystřička na Vsetínsku
Událost: částečná uzavírka z důvodu stavebních prací.
Dopravní provoz bude veden po souběžné obslužní komunikaci.
Doba platnosti: do 31. prosince
Zdroj: www.uamk.cz

Dopravní omezení: uzavírka v Lískách

Lísky – Kvůli přestavbě mostu je až do 20. listopadu uzavřena obec Lísky u Chvalnova.

Motoristé jedoucí přes tuto obec ze Střílek do Litenčic mohou využít objížďky vedoucí ze Střílek přes Roštín, Zdounky a pak dále na Litenčice.