Zde probíhá rekonstrukce bezmála dvoukilometrového úseku silnice. Dvouletý projekt vyjde na 67 milionů korun.

Osobní auta jsou před Loukovem odkláněna na zhruba sedmikilometrovou objízdnou trasu, automobily s váhou nad 7,5 tuny si zajedou dokonce několik desítek kilometrů.

Jejich objížďka je vedena přes Zlín, Vizovice, Vsetín, Valašské Meziříčí.

Původně měl být Loukov průjezdný již k prvnímu listopadu. Práce se však již v počátku zkomplikovaly a uzavírka se o měsíc protáhne.

Podle mluvčí Krajského úřadu Zlínského kraje Adély Kousalové však drobné problémy neohrozí datum dokončení oprav.

„Důvodem zpomalení prací byla nutnost vybudování zcela nové kanalizace, proto budou práce prováděny letos až do 30. listopadu, místo plánového 31. října. Celková doba výstavby do 31. října 2020 tím není ohrožena,“ potvrzuje Adéla Kousalová.

Komunikace skrz uzavřený Loukov získá během letošního a příštího roku nový koberec.

Kamiony si zkracují cestu. Nedovoleně

V ideálním stavu však není ani objízdná trasa a je průběžně vyspravována.

„Objížďka není ideální, ale je jediná možná. Před zahájením prací ale i v průběhu stavby silnici monitorujeme a lokálně spravujeme. Po otevření silnice přes Loukov budou nejhorší úseky celoplošně opraveny,“ vyjádřila se ke stavu vozovky na sedmikilometrové objízdné trase Adéla Kousalová.

Silnici navíc ničí nezodpovědní řidiči aut s váhou nad 7,5 tuny, kteří nerespektují nařízenou objížďku a zkracují si trasu právě přes Libosváry, Drholec a Osíčko.

„Velká objízdná trasa byla původně plánována přes Přerov. Kvůli stavbám správců silnic však nemohla být na území Olomouckého kraje vyznačena a je tedy vedena přes zmíněné Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice a Zlín do Bystřice pod Hostýnem. Vzhledem k délce objízdné trasy některá vozidla porušují zákaz a jezdí po kratší objížďce pro vozidla do 7,5 tuny přes Libosváry,“ poukazuje na nerespektování pravidel krajská mluvčí Adéla Kousalová.