Arcibiskupství olomoucké, které o Květnou zahradu usilovalo, ve své ústavní stížnosti mimo jiné namítalo, že Květná zahrada může svou kulturní, uměleckou, památkovou a turistikou funkci plnohodnotně zastávat pouze v širším celku, tedy v rámci celého komplexu, tedy s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským zámkem, jehož jsou vlastníkem. Dále nesouhlasila s tím, jak obecné soudy interpretovaly pojem „obydlí duchovních“, a konečně předestřela rovněž námitky procesní povahy.

S tím však Ústavní soud ve svém rozhodnutí nesouhlasil a stížnost označil jako nedůvodnou.

„Ústavní soud uzavírá, že posoudil ústavní stížnost z hlediska kompetencí daných mu Ústavou, tj. z pozice soudního orgánu ochrany ústavnosti, a protože ze shora uvedených důvodů neshledal důvodnost namítaného porušení základních práv či svobod stěžovatele, ústavní stížnost zamítl,“ uvedl mimo jiné, předseda senátu Josef Fiala v definitivním rozsudku.

„Za toto rozhodnutí jsme rádi, uvedl vedoucí Správy památkového objektu Květné zahrady Kroměříž Zdeněk Novák.

Rozhodnutí respektujeme, zní z Arcibiskupství

Arcibiskupství olomoucké verdikt Ústavního soudu respektuje.

„Přijímáme jej a respektujeme. Mrzí nás však, že byla soudy odmítána naše argumentace důležitosti spojení Květné zahrady s Podzámeckou zahradou, které měly být od doby svého vzniku v polovině 17. století brány jako jeden prostor,“ komentoval pro Deník rozhodnutí Ústavního soudu Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého.

Přesto se církev bude podle jeho slov snažit o dobré vztahy se státem. „Chtěli jsme, aby se vyjasnilo vlastnické právo na Květnou zahradu,“ vysvětlil Jiří Gračka s tím, že i přes vzniklou situaci bude Arcibiskupství olomoucké hledat s památkáři další příležitosti a možnosti ke vzájemné spolupráci.

Květná zahrada v červnu 2020

Fotogalerie: Květná zahrada v Kroměříži na začátku června 2020

Dlouholetý spor

Spor mezi památkáři a olomouckým arcibiskupstvím o vlastnictví památky UNESCO Květné zahrady v Kroměříži se vleče již několik let.

V roce 1998 byla kroměřížská Květná zahrada zapsána společně s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským zámkem v Kroměříži na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

O sedmnáct let později, v roce 2015, byly Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada navráceny církvi. Květnou zahradu však stát odmítl církvi vydat, ta se proto obrátila na soud. O dva roky později církev žádá, aby o osudu Květné zahrady nerozhodoval kvůli emocionálnímu zainteresování soudců soud v Kroměříži. Řešila se také možnost podjatosti soudkyně. Tato žádost byla v roce 2018 zamítnuta. Další rok tak vynáší Okresní soud v Kroměříži rozsudek: Květná zahrada má zůstat v rukou státu.

Tento verdikt potvrdil po půl roce i odvolací soud. Arcibiskupství olomoucké se proto obrátilo s dovoláním na Nejvyšší soud.

Ale ani tato soudní instance církvi nevyhověla. Nejvyšší soud v roce 2020 potvrdil rozhodnutí prvoinstančního i odvolacího soudu. Květná zahrada tak dále zůstává v rukou státu.

Jako poslední možnost podalo Arcibiskupství olomoucké k Ústavními soudu ústavní stížnost.

V úterý 22. února 2022 padl poslední možný rozsudek: Stížnost církve je nedůvodná, Květná zahrada v Kroměříži patří státu.