Projekty za 121 milionů korun mají zlepšit fungování úřadů. Pomohou také občanům?

„Třináct krajů České republiky mimo Prahu má z fondů schváleno 113,5 milionu korun. Objem dotací na projekty ve Zlínském kraji činí 121 milionů korun,“ oznámil ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) Pavel Kryštof. Zlínský kraj uspěl například s projektem na zlepšení řízení lidských zdrojů na krajském úřadě.

„Prostřednictvím správně definovaných procesů a za využití moderních nástrojů v oblasti lidských zdrojů chceme dosáhnout zvýšení výkonnosti i spokojenosti zaměstnanců, a zajistit tak lepší fungování úřadu,“ tvrdí ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Vladimír Kutý. V rámci projektu má podle něj dojít k odborné přípravě a vzdělávání personalistů, vedoucích zaměstnanců i samotných politiků.

Téměř šest milionů korun je podle Martiny Dvořákové z Odboru strukturálních fondů MV ČR hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie. „Rozdíl mezi schválenou dotací a celkovými náklady zaplatí příjemce z vlastních prostředků,“ dodala.

Nejvíce čerpá Uherské Hradiště

Takřka 64 procent z celkové podpory Zlínskému kraji bylo schváleno na projekty měst a městysů. „Největším příjemcem i zadavatelem projektů je město Uherské Hradiště, které předložilo celkem čtyři projekty za více než 11 milionů korun,“ uvedla Dvořáková.

Zároveň poznamenala, že obce byly úspěšné ve 252 případech, přičemž hodnota jejich schválených projektů přesahuje 20 milionů korun, z nichž je 17,2 milionu korun plně hrazeno z jednoho ze statutárních fondů EU.

Stanislav Janalík