Ačkoliv roční poplatky za vývoz popelnic nejsou nijak vysoké, lidé přesto hledají různé způsoby, jak se platbě vyhnout. Radnicím dluží miliony korun.

Například v Kroměříži je roční poplatek za svoz odpadu na osobu 492 korun. „Částka se mi nezdá vysoká. Bydlím na sídlišti, a tam jsem se zatím ještě nesetkal s tím, že by byly popelnice přeplněné a město se o odpad nestaralo,“ míní například Eduard Horák z Kroměříže.

Jiný názor na věc má ale 1549 Kroměřížanů. Ti totiž k 31. prosinci loňského roku městu dlužili milion tři sta tisíc korun. „Radnici to trápí. Je to suma, která by městu mohla pomoci při mnoha investičních akcích,“ povzdechl si mluvčí městského úřadu Pavel Zrna. V Kroměříži podle něj nepoctivcům posílají upomínky, posledním krokem vymáhání je exekuce.

Necelé čtyři sta korun platí za popelnice lidé v Bystřici pod Hostýnem. Podle místostarostky Vladislavy Bělíkové patří město v tomto směru k jednomu z nejlevnějších v regionu. Přesto však řada lidí stanovenou sazbu odmítá.

„Hodně si jich žádá o slevu, ať už proto, že dítě studuje a nebydlí nepřetržitě doma nebo ze sociálních důvodů,“ vysvětlila Bělíková. Kvůli neplatičům museli navíc v Bystřici zrušit přistavení velkoobjemových kontejnerů. „Lidé do nich dávali třeba i gauč nebo pneumatiky z auta. „Situaci jsme proto vyřešili tak, že lidé, kteří platí poplatky za popelnice, mohou odpad odnášet také do našeho sběrného dvora,“ zdůraznila místostarostka.

S neplatiči se podle jejích slov potýkají dlouhodobě. „Nevzdáváme to, kdybychom přestali peníze vymáhat, byl by to špatný příklad pro ostatní lidi. Snažíme se o to dlouho. Někdy se lidé i mezi vymáháním odstěhují. Někteří však nakonec zaplatí,“ zhodnotila Bělíková.

Zatímco v Bystřici nechtějí přistoupit na výběr dluhu soudní cestou, v Koryčanech uplatňují vůči neplatičům, stejně jako v Kroměříži, exekuci. „Používáme to v nejhorších případech. Stává se ale, že musí být zastavena, protože dotyční nic nemají,“ prozradil Pavel Vaněk z koryčanské radnice, kde lidé platí čtyři sta padesát korun.

Zkušenost s nezodpovědnými poplatníky mají také v menších obcích regionu. Tam se ale potýkají oproti městům s malými skupinkami. Například v Cetechovicích dluží nezodpovědní lidé úřadu jen čtyři tisíce korun. „Poplatek činí čtyři sta padesát korun na osobu. Kdo nezaplatí, tomu posíláme výzvu k úhradě. Takových lidí máme nyní zhruba osm,“ sdělila starostka Eva Váňová.

Stejně řeší situaci i v Šelešovicích, kde je poplatek za svoz odpadu čtyři sta třicet korun. „Neplatiče máme, ale není jich moc. Nejprve jim dvakrát pošleme doporučený dopis s výzvou, potřetí pak dopis se složenkou. Lidé se nakonec zatím vždy umoudřili a zaplatili. Kdyby tak neudělali, pak bych k nim šel osobně pro peníze,“ prozradil starosta Josef Palička.