Problémy řeší tamní myslivci už delší dobu, volně pobíhající ovce jim totiž ničí majetek a likvidují potravu pro lesní zvěř.

„Je to problém, který nás trápí už několik let. Údajně by ovce měly mít ohradník někde v Chomýži, ale majitel je nemá dobře zabezpečeny," vysvětluje zástupce společnosti Křídlo, která se o tamní lesy stará.

Ovce prý v lese páchají velké škody, potulovat se volně po lese by mohlo až kolem dvanácti zvířat.

„Dělají škody na lesních porostech, dost nám ničí myslivecká zařízení, jako jsou krmelce a když přikrmujeme zvířata, všechno sežerou. Ovce za to ale samozřejmě nemůžou, je to vina jejich majitele," zlobí se lidé z Křídla s tím, že dotyčný porušuje hned několik zákonů.

Upozornění pro chovatele hospodářských zvířat vyvěsily na své webové stránky například obce Brusné a Chomýž. Starosta Chomýže Oldřich Navrátil o problému místní obyvatele informoval i rozhlasem.

„K útěku ovcí tady dochází. Ohrada je poslabší a ohradník nestačí. Jak se ho ovce naučí jednou překonat, tak zkrátka utíkají," krčí rameny starosta.

Podle lidí z okolí se jedná o nezodpovědného chovatele, který své stádo nemá zabezpečeno. Zákon na ochranu zvířat proti týrání mu však ukládá učinit opatření nezbytná pro zabránění jejich úniku: za tento přestupek může dostat pokutu až do výše padesáti tisíc korun.

Podle zákona o myslivosti je navíc vlastníkům domácích zvířat zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele: v takovém případě pak hrozí postih až třicet tisíc korun.

Řešit problémy v lesích následně musí myslivecká stráž, která je oprávněna po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata usmrtit.

„Zakázáno je také podle zákona o lesích pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty. Orgán státní správy lesů může uložit pokutu až do výše sto tisíc korun," upozorňuje v prohlášení vedoucí odboru životního prostřední v Bystřici pod Hostýnem Milan Oslzla.

Podle ostatních chovatelů ovcí se dá jejich útěku bránit jedině dobrým plotem. Vladislav Pecl z Chomýže jich chová asi čtyřicet a v Chomýži není sám. Kolem má ale vystavěn plot, který by zvířata jen horko těžko zdolávala.

„Stává se to v případech, kdy má ovce chovatel volně nebo jen za ohradníky se slabým proudem. Ovce mají vlnu, takže slabý proud ani necítí," vysvětluje chovatel.

Pokud prý ovce nestrádají, vrací se ze zvyku domů. Základem je dobrá strava. „Ovce musí být naučeny se vracet do svého místa, kde mají krmelec a kde mají obilí, seno nebo trávu. Musí mít v každém případě dostatek potravy. Jak uteče jedna, jdou i ostatní. Pak utíkají do lesa a tam myslivcům žerou potravu v krmelcích," vysvětluje Vladislav Pecl.

S nezodpovědným majitelem jsou však podle místních problémy už několik let a ani vysoké pokuty ho zatím nedonutili svůj přístup změnit. Problémem se tak bude dál zabývat úřad, myslivci i státní správa.