Za jízdami lokomotiv a vagónků prohánějících se při projížďkách několikrát do roka v okolí místní pily stojí parta nadšenců v čele s Tomášem Hegarem. Sdružují se ve spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice. Od okamžiku, kdy ji začali budovat, uplynulo letos deset let.

Na začátku byla myšlenka vytvořit naučnou stezku, která by připomínala historii bývalé Arcibiskupské lesní železnice. Dnes má spolek slušný vozový park i stovky metrů úzkorozchodného kolejiště.

„Aktuálně máme čtyři provozuschopné lokomotivy a další tři čekají na opravu. Mimo to čtyři otevřené, tři kryté a spoustu speciálních vagónů. Stavební délka kolejí je bez pěti sedm set metrů,“ vypočítává Tomáš Hegar.

Odvážná myšlenka nezůstat jen u naučné stezky, ale obnovit část železnice a vybudovat muzeum lesních drah se zrodila už v roce 2007. To se spolku podařilo získat první provozní lokomotivu.

„Je to typ BN 30u, v naší sbírce je nestarší a nejvzácnější. Existuje jich celkem jen asi šest. Na její pořízení významně přispěl Zlínský kraj částkou osmdesát tisíc. Jinak nás také pravidelně podporuje obecní úřad Rajnochovice,“ podělkoval nadšenec.

Shánět lokomotivy a ostatní exponáty je čím dál složitější.

„Vrak důlní lokomotivy se dá pořídit zhruba za pět korun padesát za kilo. Váží jedenáct tun, k tomu si prodejce připočte čtyřicet procent, daň a máte výslednou cenu kolem sto deseti tisíc korun. Horší je, že se dá stále obtížněji sehnat. Stejný problém je i s kolejema, poslední várku jsme dovezli ze Slovenska,“ vysvětluje.

Kolem provozu malé železničky je neustále spousta práce. Čtyři nadšenci se starají o techniku a koleje, další dvě pomáhají s propagací a provozem. Na akcích, při kterých vláčky vozí veřejnost je potřeba až dvanáct lidí obsluhujícího personálu.

Lokomotivy i vagóny vyžadují pravidelný servis. Krom toho spolek plánuje další modernizace.

„Připravujeme bezbariérové vozy pro invalidy a kočárky, chystáme se vybudovat malou staničku, chybí nám dodělat výhybnu a průběžně pořád zvelebujeme celý areál,“ vyjmenovává Tomáš Hegar, který je profesně strojvedoucí.

Pravidelný jízdní řád železnička nemá. Všichni aktéři mají zaměstnání a areál otevírají jen při akcích, které předem avizují na svých stránkách a sociálních sítích. Turisté a návštěvníci Rajnochovic se mohou projet při některém z Pojíždění až do zhruba dvě stě metrů vzdálené stanice u Hostince Ve Dvoře.

Nejbližší akci naplánovali nadšenci ze spolku na 16. října.