„Město povolilo soukromé firmě rozkopávku v termínu od 25. května do 25. června. To znamená, že do tohoto data musejí být všechny výkopové práce hotové,“ řekl mluvčí města Pavel Zrna s tím, že stavba se koná na základě požadavku energetické společnosti E.ON.

Výkopy dělníci provádějí na trase ulic Moravcova, Komenského náměstí a Vodní. Kroměřížská radnice se mimo jiné vyjádřila k podmínkám rozkopávky. „Firma musela zajistit přístupy do objektů a také se zavázat, že lokalitu uvede do původního stavu,“ dodal Zrna