„Součástí byla rovněž přestavba propustku přes Blazický potok na nový rámový most včetně úpravy koryta toku, nebo výstavba zpomalovacího ostrůvku a osvětlení na vjezdu do obce ve směru od Bystřice pod Hostýnem, nebo zrušení dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy u areálu zemědělského družstva,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.

Připomněl, že v Loukově nicméně v současné době stále ještě probíhá druhá velká krajská silniční stavba. Od letošního května totiž prochází rekonstrukcí pro změnu kilometrový úsek silnice z Loukova směrem na Libosváry, kudy vedla objížďka.