„Ta zároveň doplňuje síť automatických stanic, které pokrývají dálkový transport znečištění z Polska a Moravskoslezského kraje. Jsou na ní Na stanici jsou měřeny koncentrace prachových částic, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a troposférického ozonu," řekla mluvčí radnice jaroslava Sílešová.

Aktuální hodnoty jsou dostupné na webových stránkách ČHMÚ a nyní nově i přímo na webových stránkách města.

„Najdete je na úvodní straně v záložce Život ve městě a složce Bezpečnost ve městě, odkaz Kvalita ovzduší," dodala mluvčí. (hed)