„Chceme stromy vysadit tam, kde to lze. Centrum města je památkově chráněnou oblastí a tudíž je v této lokalitě těžké stromy vysázet do země mimo květináče,“ vysvětlil záměr místostarosta Vít Peštuka.

„Abychom tedy našli vhodná místa, nechal jsem si vyhotovit mapu sítě silnic a cest ve vlastnictví města,“ pokračoval Peštuka.

Volba následně padla na polní cesty kolem Kroměříže, existující i zaorané, které jsou v majetku města.

„Chceme výsadbou zpřístupnit občanům krajinu v okolí Kroměříže,“ dodal Peštuka.

Zelení osazené polní cesty by totiž měly být v budoucnu propojeny do okružní procházkové trasy. Důvodů rozšiřovat zeleň je ale samozřejmě daleko více.

„Významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistému ovzduší, zadržování vody a snižuje erozi půdy,“ jmenoval Peštuka.

Jeho slova doplnil také místostarosta Vratislav Krejčíř.

„Na Kroměříž také působí znečištění, které je sem zanášeno z Ostravska a Polska,“ řekl Krejčíř.

Záměr je na začátku. Vedení radnice by však s realizací chtělo začít již příští rok. Na výběru lokalit spolupracuje radnice také s členy osadních výborů.