Hlavním tématem naučné stezky by měla být voda a s ní související živočichové – ryby, obojživelníci i ptactvo. Tabule upozorní také na blízkou a evropsky významnou lokalitu Stonáč i na to, jak město a lidé v něm žijící ovlivňují krajinu.

Medkovy rybníky jsou cennou mokřadní lokalitou, která se nachází na severovýchodě Kroměříže v místě dvou bývalých štěrkopískoven. Nedaleko je několik dalších významných přírodních lokalit souvisejících s lužními lesy, mokřady, vodními toky či vodními plochami, jako jsou Wolfův splávek nebo třeba naučná stezka Zámeček směřující k přírodnímu parku Záhlinické rybníky.

Etnoložka Muzea Kroměřížska Markéta Hnilicová je spoluautorkou knihy o hanáckých krojích.
Nová kniha kroměřížské etnoložky ukazuje krásu hanáckých krojů

„Je to přírodní prvek v jinak silně zastavěném území. Lidé rybníky využívají k rybaření, ale také ke krátkým procházkám. Lokalita přitom byla dlouho nepovšimnutá, nezodpovědní lidé zde zakládali černé skládky, které se díky dobrovolníkům daří odstraňovat. Věřím, že instalace naučné stezky přispěje k tomu, aby se z Medkových rybníků stalo příjemné místo pro rekreaci a aktivní trávení volného času,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Stezku vhodně doplní lavičky, které nabídnou možnost posezení u vody.

„Do konce letošního roku připravíme konkrétní projekt, který bude následně sloužit jako podklad pro realizaci, jež by mohla proběhnout na jaře příštího roku,“ uzavřela vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.